Kontakt

KATHARSIS Salon Zdrowia i Urody

ADRES:
58-400 Kamienna Góra
ul. Okrzei 2

TEL: +48 665 408 456
e-mail: chamot@o2.pl

Szanowni Klienci!!
W związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ) wykonując obowiązek przewidziany w art. 14 RODO pragniemy poinformować, iż chronimy Twoje dane.

Informacje ogólne:

Administrator: KATHARSIS SALON ZDROWIA I URODY KATARZYNA CHAMOT, Ul. Okrzei 2, Kamienna Góra 58-400

Cel przetwarzania danych: Dostosowanie usług zabiegowych z indywidualnym dostosowaniem dla każdego klienta/pacjenta, uwzględniając wskazania i przeciwwskazania dla konkretnych procedur zabiegowych.

Zakres danych, które przetwarzamy: Imię I nazwisko, nr. Telefonu, adres, krótki wywiad diagnostyczny dotyczący stanu zdrowia w celu wyeliminowania przeciwwskazań do wykonania konkretnego zabiegu.

Podstawy prawne przetwarzania: Uzasadniony interes administratora danych

Prawa związane z przetwarzaniem danych: Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania inne prawa określone w informacji szczegółowej.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych:

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest: KATHARSIS SALON ZDROWIA I URODY KATARZYNA CHAMOT
Nasze dane kontaktowe to: tel.: +48 665 408 456
e-mail: chamot@o2.pl
strona internetowa: www.salon-katharsis.pl
adres pocztowy: 58-400 Kamienna Góra, ul. Okrzei 2 

Zakres danych które przetwarzamy:
Jeśli skontaktujesz się z nami będziemy prosić o podanie Twojego imienia I nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego.
Dane z zakresu stanu zdrowia I przeciwwskazań dla wykonania konkretnego zabiegu tzw. wywiad diagnostyczny, przeprowadzony będzie osobiście w SALONIE ZDRWIA I URODY KATHARSIS przed przystąpieniem do zabiegu z zachowaniem szczególnej poufności. Wywiad diagnostyczny polega na rozmowie, wypełnieniu krótkiej ankiety oraz złożeniu podpisu. Polega na założeniu indywidualnej karty pacjenta/klienta. Związane jest to z dostarczeniem dla Ciebie profesjonalnej usługi w trosce o Twoje zdrowie I bezpieczeństwo.

Cele przetwarzania: Twoje dane w postaci imienia, nazwiska i numeru telefonu są nam potrzebne do zaplanowania i zarezerwowania usługi konkretnie dla Ciebie. Polega to na wpisaniu tych danych do papierowego notatnika I przypisaniu im konkretnego terminu zabiegu.
Numer telefonu jest nam potrzebny wyłącznie do profesjonalnego wykonania zamówionej przez Ciebie usługi, w szczególności w sytuacji konieczności odwołania lub przełożenia zarezerwowanego terminu z powodu nieprzewidzianych okoliczności takich jak np. choroba lub awaria.
Twoje dane dotyczące stanu zdrowia potrzebne są aby wykluczyć jakiekolwiek przeciwwskazania do wykonania u Ciebie konkretnego zabiegu.

Czas przetwarzania: Będziemy przetwarzać i przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 1 roku. Po tym czasie karta pacjenta/klienta jest niszczona.
Twoich danych nikomu nie powierzamy i nie udostępniamy, są całkowicie tajne I chronione.

Podstawa prawna przetwarzania: Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz uzasadniony prawnie interes polegający na tym, aby dostosować termin usługi indywidulanie dla Ciebie, wyeliminować przeciwwskazania mogące wykluczyć korzystanie przez Ciebie z konkretnych zabiegów z troski o Twoje zdrowie I bezpieczeństwo.


Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Masz prawo do:
• dostępu do Twoich danych osobowych,
• żądania poprawy/zmiany lub w określonych przypadkach usunięcia Twoich danych osobowych,
• żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
• prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych – przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jednak związane będzie to z brakiem możliwości wykonania dla Ciebie usługi.

W celu skorzystania z Twoich praw powinieneś skontaktować się z SALONEM ZDROWIA I URODY KATHARSIS

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych